Visie & Beleidsplein

Altijd in beweging

een onderzoek naar kenmerken en beweegredenen van veelsporters

Cornfield, L. (2019). Altijd in beweging: een onderzoek naar kenmerken en beweegredenen van veelsporters. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit rapport is het eindresultaat van een onderzoek naar zogenaamde ‘veelsporters’. Er ontbreekt kennis over de motieven van mensen om veel te sporten en bewegen. Omdat veel onderzoek zich dusver heeft gericht op mensen die te weinig fysiek actief zijn of sportverslaafd zijn, wordt er in dit onderzoek gekeken naar de mensen die veel sporten, maar niet persé verslaafd zijn. Deze mensen worden in dit onderzoek veelsporters genoemd. Er wordt vaak gezegd dat meer sporten altijd beter is, maar de vraag is of er een grens is. Er kan bij sport namelijk ook verslaving optreden. Het is daarom mogelijk dat ook veelsporters de nadelige effecten van sport ondervinden, wanneer hun sportfrequentie ‘te hoog’ wordt. Men zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan blessures of verwaarlozing van de sociale omgeving. Het doel van dit onderzoek is om de kenmerken van de veelsporter in kaart te brengen. Hiermee wordt een completer beeld geschetst van de populatie. Misschien kan de vernieuwde kennis bijdragen aan het ontwikkelen van beleid op het gebied van sport en bewegen. Wellicht levert de vergrote kennis zelfs nieuwe inzichten op die van toepassing zijn op de minder fanatiek bewegende populatie.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit,

Download(s)

Altijd in beweging. Een onderzoek naar kenmerken en beweegredenen van veelsporters

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laurelynn Cornfield

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fysieke gezondheid
lichaamsbeweging
sporters