Visie & Beleidsplein

Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel

inclusief een verkenning voor de realisatie van een hippische boulevard

Hover, P., & Eldert, P. van (2019). Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel: inclusief een verkenning voor de realisatie van een hippische boulevard. Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Overijssel heeft behoefte aan actuele en onafhankelijke informatie over de hippische sector. Het Mulier Instituut is gevraagd onderzoek te doen.

Voor het onderzoek zijn drie methoden ingezet: semigestructureerde interviews, analyse van bestaande data en literatuurstudie. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat de belangrijkste cijfers over de Overijsselse paardensector, onder andere wat betreft de economie en de top- en breedtesport. Ook zijn in dit hoofdstuk de resultaten van de SWOT-analyse te vinden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op mogelijke strategieën om de Overijsselse paardensector te versterken, mede geïnspireerd op lessen die uit de casestudie ECdP kunnen worden getrokken. De conclusie staat in hoofdstuk 4. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel: inclusief een verkenning voor de realisatie van een hippische boulevard

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Peter van Eldert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
paardensporten
provinciaal beleid
provincies