Visie & Beleidsplein

Ontwerp nationale omgevingsvisie

duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2019). Ontwerp nationale omgevingsvisie: duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Den Haag: Rijksoverheid.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een duurzame en circulaire economie en het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering vormen slechts een deel van de opgave. Dit biedt kansen, maar vraagt wel om zorgvuldige keuzes. Want onze ruimte, zowel boven-, als ondergronds, is een schaars goed. Het combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. De NOVI biedt een kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden gemaakt. Met de NOVI zetten we een proces in gang waarmee we keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen maken. Zo bouwen we samen aan een mooier en sterker Nederland.

Uitgever(s): Rijksoverheid,

Download(s)

Ontwerp nationale omgevingsvisie : duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

Download PDF

Toelichting ontwerp NOVI

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving