Visie & Beleidsplein

Gelderse open clubs en vitale sportparken

startrapportage

gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland

Reitsma, M., Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van, & Schoemaker, J. (2019). Gelderse open clubs en vitale sportparken: startrapportage, gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland. Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Gelderland wil voor 2019 een groeiend aantal sterke, toekomstbestendige sportclubs en vitale sportparken. Deze sportclubs en sportparken moeten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken in Gelderland.

Met het subsidietraject Open Clubs & Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland worden verenigingen financieel ondersteund om zich aan deze nieuwe rol aan te passen. In april 2019 zijn 42 aanvragen gehonoreerd.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Mulier Instituut zijn gevraagd om tijdens dit project in de kennisopbouw te faciliteren door onderzoek te doen naar de succesfactoren in het proces en de maatschappelijke resultaten van de aangevraagde subsidies. Deze startrapportage is gericht op hoe de toekomstbestendigheid, sportparticipatie en leefbaarheid zich hebben ontwikkeld door het Open club/vitaal sportpark-traject en wat daarbij de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn.

Gesprekken zijn gevoerd met de betrokkenen bij de projecten om de eerste inzichten en ervaringen van het project in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in deze startrapportage.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 van de startrapportage gaat over de toegepaste methode. Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de onderzochte verkenningstrajecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de aanleiding, doelstelling, partners en tijdlijnen voor de onderzochte ontwikkelprojecten in kaart gebracht. De komende twee jaar worden de ontwikkelprojecten op deze thema’s verder onderzocht. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk de belangrijkste aandachtspunten samengevat.

Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool,

Download(s)

Gelderse open clubs en vitale sportparken: startrapportage, gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Resie Hoeijmakers
Janine van Kalmthout
Jelle Schoemaker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provinciaal beleid
provinciale overheid
sportaanbod
sportsubsidies
sportverenigingen
subsidies
vitale sportaanbieders