Visie & Beleidsplein

"Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging"

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging

Wilshaus, J.T.P. (2019). "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging": een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging.

Rapportage van het onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan de vermenging van institutionele logica's in de sportvereniging.

De volgende hoofdvraag stond centraal in dit onderzoek:

Welke betekenis geven actoren binnen sportverenigingen aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en welke gevolgen heeft dat voor het beleid van de sportvereniging?

Deelvragen:

  1. Welke logica's bestaan er binnen de institutionele omgeving van de sportvereniging?
  2. Op welke manier vermengen verschillende logica's zich met elkaar binnen de sportvereniging? Op welke manier conflicteren zij?
  3. Hoe geven sportbestuurders uiting aan de (vermenging van) verschillende logica's binnen de vereniging en welke gevolgen heeft dat voor (het beleidsproces van) de sportvereniging?

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jasper Wilshaus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Kenniscentrum Sport & Bewegen
besturen
maatschappelijke ontwikkeling
scripties
sportbeleid
sportverenigingen