Visie & Beleidsplein

Wij sporten mee

verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

Haudenhuyse, R., Nols, Z., Theeboom, M., & Coussée, F. (2013). Wij sporten mee: verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Demos.

Sport heeft een inherente aantrekkingskracht voor veel jongeren, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond. Het is om die reden dat jeugdwerkers sport vaak als methodiek hanteren. Maar eigenlijk weten we niet hoe we met jongeren via sport kunnen werken naar maatschappelijke uitkomsten.

Dit onderzoek richt zich op de praktijk van het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Wat kunnen we daarvan leren? Het onderzoek spitst zich toe op het reguliere - traditionele – sportclubs. In totaal werden 50 jongeren en 15 sportclubs bevraagd.

Uitgever(s): Demos,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rein Haudenhuyse
Zeno Nols
Marc Theeboom
Filip Coussée

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandssituatie
kwetsbare jongeren
sociaal werk
welzijn