Visie & Beleidsplein

Bewegen in de zorginstelling

observaties en interviews

Delden, L. van (2018). Bewegen in de zorginstelling: observaties en interviews. Leiden: Leyden Academy on vitality and ageing.

Wat doen bewoners in een zorginstelling gedurende de dag, komt dat overeen met het beleid, welke belemmeringen liggen op de loer, waar liggen kansen om bewoners te activeren en zijn er goede voorbeelden om bewoners tot bewegen te verleiden of te stimuleren? In dit rapport treft u de bevindingen van observaties en interviews in een negental zorginstellingen waar verpleeghuiszorg geboden wordt (PG en somatiek).

Uitgever(s): Leyden Academy on vitality and ageing,

Download(s)

Bewegen in de zorginstelling

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lex van Delden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
ouderen
verpleeghuizen