Visie & Beleidsplein

Lelystad in beweging

kadernota sport en bewegen 2019- 2022

(2019). Lelystad in beweging: kadernota sport en bewegen 2019- 2022. Lelystad:

Deze kadernota geeft voor de periode 2019 – 2022 aan:

  • wat de gemeente Lelystad beleidsmatig doet en wil doen op het gebied van sport en bewegen;
  • welke inhoudelijke en financiële kaders richting geven aan het sport- en beweegbeleid;
  • wat de verbindingen zijn met andere beleidsterreinen en hoe wordt bijgedragen aan een integrale aanpak van het gemeentelijk beleid.

Uitgever(s):

Download(s)

Lelystad in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid