Visie & Beleidsplein

Samenwerken op wijkniveau

Wensen, B. van (2018, mei). Samenwerken op wijkniveau.

Vaksecties bewegingsonderwijs zijn zeldzaam in het basisonderwijs. Scholen zijn vaak te klein, hebben weinig ingeroosterde gymuren of zelfs helemaal geen vakleerkracht in dienst. Veel collega’s staan er daarom alleen voor op hun school. Vakinhoudelijke samenwerking is echter wel degelijk mogelijk. Misschien niet altijd binnen de eigen schoolmuren, maar door kennis, middelen, netwerk en ervaring te bundelen kan er op wijkniveau veel bereikt worden. Wat vraagt een dergelijke samenwerking en wat levert het de vakleerkrachten, scholen, leerlingen en de wijk/gemeente op? Voor docenten die buiten de grootstedelijke gebieden werken; dit artikel is ook op gemeentelijk niveau toepasbaar.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Wensen - Samenwerking op wijkniveau - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bart van Wensen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
samenwerking
schoolsportverenigingen