Visie & Beleidsplein

De Nederlandse sporteconomie

de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006-2015

(2019). De Nederlandse sporteconomie: de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006-2015. Den Haag / Heerlen / Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het CBS periodiek een zogenaamde satellietrekening sport samen. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie beschreven. Wat is aandeel van sport in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens? Daarnaast wordt voor de sportsector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hierbij een rol spelen.

De uitkomsten voor 2015 worden hierbij vergeleken met de uitkomsten van eerdere satellietrekeningen sport zoals die voor de jaren 2006, 2008, 2010 en 2012 zijn samengesteld.

Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),

Download(s)

De Nederlandse sporteconomie : de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006-2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
economie
sport (algemeen)
statistische gegevens