Visie & Beleidsplein

Ouderen tellen mee

advies aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer

(2004). Ouderen tellen mee: advies aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer. 2004: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

De Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer heeft aan de RMO tien vragen voorgelegd. Deze vragen worden in dit adviesrapport beantwoord:

  1. Op welke wijze kan het generatiebewust beleid gestalte krijgen?
  2. Wat is de visie van de raad op de ontwikkeling van de vraag naar welzijnsvoorzieningen, de kosten en financiering hiervan?
  3. Hoe zouden de mogelijkheden van ouderen beter kunnen worden benut?
  4. Wat is de visie van de raad op de vraag naar voorzieningen om de mobiliteit van ouderen te vergroten?
  5. Hoe denkt de raad dat het absolute en relatieve aantal ouderen zich zal ontwikkelen dat op zichzelf kan blijven wonen, op aanleunwoningen of op verpleeghuizen aangewezen zal zijn?
  6. Hoe veel mensen per leeftijdscohort kunnen op de lange en middellange termijn blijven werken of zullen verschillende soorten welzijnsvoorzieningen en/of financiƫle ondersteuning nodig hebben?
  7. Hoe kan de betrokkenheid van ouderen worden gegenereerd in een betaalde baan of vrijwilligerswerk?
  8. Hoe kunnen welzijn en zorg worden onderscheiden ter voorkoming van begripsvervuiling. Hoe kunnen beide begrippen het beste worden gedefinieerd voor een adequate hantering?
  9. Wat is het belang van sekse en etniciteit voor beleid?
  10. Wat betekent dit alles voor het beleid voor de lange en middellange termijn, bijvoorbeeld over tien tot dertig jaar?

Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),

Download(s)

Ouderen tellen mee : advies aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
ouderen
ouderenbeleid
ouderenzorg
overheidsbeleid
vrijwilligerswerk