Visie & Beleidsplein

De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket

ervaringen van zorgaanbieders

Gutter, K, & Stuij, M. (2019). De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket: ervaringen van zorgaanbieders. Utrecht: Mulier Instituut.

Sinds januari 2019 is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een behandelprogramma voor mensen met obesitas of overgewicht, onderdeel van het basispakket.

Dit verkennende onderzoek richt zich op de ervaringen van zorgaanbieders met de introductie van de GLI in het basispakket. Het brengt de bevorderende en belemmerende factoren in kaart bij de lokale implementatie.

De belangrijkste resultaten zijn: zorgaanbieders uit dit onderzoek noemen vooral hun grote passie om mensen te begeleiden bij hun leefstijl als motivatie om de GLI aan te bieden. Alle respondenten ervaren veel barrières om daadwerkelijk aanbod te kunnen realiseren. Zij noemen daarbij vooral een te korte periode tussen besluitvorming over en intreding van de vergoeding als belemmerend.

Zij uiten ook kritiek op de beleidsregel. Zo zijn de vergoede tarieven niet kostendekkend en twijfelen respondenten aan het aantal vergoedde bijeenkomsten en de ingangseisen voor de opleiding tot leefstijlcoach. Aanvullende eisen van zorgverzekeraars zorgen voor onduidelijkheid. Tot slot zijn er twijfels over de continuïteit van de GLI.

De bevindingen pleiten voor het beter faciliteren van GLI-professionals tijdens de implementatie van de GLI. Punten van verbetering zijn het kritisch bekijken van de huidige vergoeding en het wegnemen van onduidelijkheden door een betere informatievoorziening en de afstemming tussen verschillende partijen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket: ervaringen van zorgaanbieders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kirsten Gutter
Mirjam Stuij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gecombineerde leefstijlinterventies
gezonde leefstijl
gezondheid
gezondheidsbevordering
gezondheidsonderzoek
leefstijl
obesitas
overgewicht
zorg