Visie & Beleidsplein

De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent

voorzet-MKBA

(2015). De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent: voorzet-MKBA. Utrecht: Andersson, Elffers Felix.

'Alleen jij bepaalt wie je bent' (AJB) is een gedragsinterventie met als doel het voorkomen van delinquent gedrag bij jongeren in het praktijkonderwijs en basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. De interventie wordt uitgevoerd in het kader van de aanpak van high impact crimes (overvallen, straatroof, inbraken, geweld). Uit de analyse blijkt dat het resultaat van AJB in netto contante waarde zonder meer positief is. Afhangende van de te hanteren bandbreedte bij de justitiële en maatschappelijke effecten van verminderd delinquent gedrag levert de investering vanuit het ministerie van VenJ in AJB, waarin 1.000 jongeren deelnemen, aldus een maatschappelijk rendement op van tussen de 23 en 43 €mln.

Uitgever(s): Andersson, Elffers Felix,

Download(s)

De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

criminaliteit
jongeren
kosten-batenanalyse
sport (algemeen)