Visie & Beleidsplein

Werken met het omgevingsplan

onder de Omgevingswet

Faber, H. (2019). Werken met het omgevingsplan: onder de Omgevingswet. Amsterdam: Berghauser Pont Publishing.

Werken met het Omgevingsplan (tweede druk) vormt een praktische handleiding bij het opstellen van een omgevingsplan. Met het beschikbaar komen van de “staalkaarten”, het “nader rapport” naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State op de vier AMvB’s, diverse ontwerpen aanvullingswetten (en besluiten) en de Invoeringswet en Invoeringsbesluit biedt dit boek de nodige handvatten om aan de slag te gaan.

Uitgever(s): Berghauser Pont Publishing,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hendrik Faber

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

omgevingswet
ruimtelijke ordening