Visie & Beleidsplein

Samen maken we de stad gezond en actief

beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023

(2019). Samen maken we de stad gezond en actief: beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023. Leiden: Gemeente Leiden.

Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken en welke beleidsdoelen op zichzelf staan. De gemeente heeft gekozen voor een integraal beleidskader sport en gezondheid omdat gezondheid, sporten , bewegen en spelen elkaar duidelijk beïnvloeden. 

Uitgever(s): Gemeente Leiden,

Download(s)

Samen maken we de stad gezond en actief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
sportbeleid