Visie & Beleidsplein

Vrouwen in de georganiseerde sport

verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten

factsheet 2019/18

Hoeijmakers, R., & Elling, A. (2019). Vrouwen in de georganiseerde sport: verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten, factsheet 2019/18. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit factsheet behandelt de vraag in welke mate het streven van sportbonden naar gendergelijkheid verankerd is in hun beleid. Hiervoor zijn data van het project ‘ALL-IN - Towards gender balance’ van de Europese Unie en de Raad van Europa gebruikt.

In Nederland is de vragenlijst ingevuld door 55 sportbonden: 27 olympisch (90%) en 28 niet-olympisch (61%), NOC*NSF en het ministerie van VWS.

De belangrijkste conclusies zijn: hoewel het aandeel vrouwen en mannen in met name de organisatie van de georganiseerde (wedstrijd)sport verre van evenwichtig is, is het streven naar gendergelijkheid nauwelijks verankerd in het beleid van sportbonden.

De meeste aandacht bij het streven naar gendergelijkheid van bonden gaat uit naar het vergroten van het aantal vrouwelijke bestuurders. 

Opvallend is dat het fors achterblijven van het aantal vrouwelijke topcoaches en het voorkomen van gendergerelateerd geweld relatief weinig aandacht krijgen.

De resultaten laten ook zien dat het ontwikkelen van specifiek beleid effectiever is dan afwachten of meer gendergelijkheid zich vanzelf ontwikkelt.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vrouwen in de georganiseerde sport: verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten, factsheet 2019/18

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

discriminatie
emancipatie
gender
normen en waarden
participatiemogelijkheden
vrouwen