Visie & Beleidsplein

Aan de slag met samen spelen

het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2019). Aan de slag met samen spelen: het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel 'Aan de slag met samen spelen' biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.

'Aan de slag met samen spelen' is een publicatie van de Speeltuinbende en het VNG-project Iedereen doet mee! 

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Download(s)

Aan de slag met samen spelen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
kinderen
maatschappelijke integratie
mensen met een beperking
speelruimte