Visie & Beleidsplein

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019

Hoekman, R.H.A., Ruikes, D., Davids, A., Brus, J., Eldert, P. van, Prins, R.G., ... Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2019). Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019’ opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Het is de eerste rapportage in een reeks van tussenrapportages en jaarrapporten die de komende jaren, in functie van de monitoring van het Nationale Sportakkoord, binnen het thema duurzame sportinfrastructuur verschijnen.

In dit eerste jaarrapport ligt de nadruk op het bijeenbrengen van de huidige kennis op dit thema, het schetsen van een uitgangsituatie en identificeren van eerste opbrengsten van het beleid. Hierbij is aandacht voor (1) het landschap van sportaccommodaties, (2) de duurzaamheidsopgave in de sport, (3) aspecten van exploitatie en beheer van sportaccommodaties en (4) de beweegvriendelijke omgeving.

Het rapport is geredigeerd door Remco Hoekman, Daniëlle Ruikes en Arjen Davids. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Daniëlle Ruikes
Arjen Davids
Jeroen Brus
Peter van Eldert
Rick Prins
Björn Schadenberg
Karin Wezenberg-Hoenderkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beheervormen
beweegvriendelijke omgeving
data-analyse
databanken
duurzaamheid
exploitatie
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
tarieven