Visie & Beleidsplein

Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024

veilig opgroeien en meedoen in Nederland waterland

Nationale Raad Zwemveiligheid (2019). Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024: veilig opgroeien en meedoen in Nederland waterland. Ede: Nationale Raad Zwemveiligheid.

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024 richt zich op het borgen en verder verhogen van de zwemveiligheid in Nederland. Hiermee dient bereikt te worden iedereen in Nederland kan genieten van al het water in Nederland en verdrinkingsongevallen worden voorkomen. Het plan bevat een brede aanpak die zich inhoudelijk primair richt op het vergroten van de zwemvaardigheid van inwoners, het verbeteren van de veiligheid bij fysieke wateromgevingen en het vergroten van risicobewustzijn bij inwoners. Daarnaast is ook kennisontwikkeling & netwerkvorming een pijler van het plan. Onder de pijlers zijn 16 specifieke thema's uitgewerkt, telkens gekoppeld aan een thematrekker en samenwerkingspartners. 

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid is opgesteld vanuit de zwembranche en aangeboden aan de Rijksoverheid. Vanuit het plan kunnen zwembranche, inwoners en overheden samen de zwemveiligheid in Nederland vergroten. 

Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid,

Download(s)

Nationaal Plan Zwemveiligheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nationale Raad Zwemveiligheid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

verdrinking
watersporten
zwembaden
zwemdiploma
zwemlocatie
zwemmen
zwemonderwijs
zwemvaardigheid
zwemveiligheid
zwemwater