Visie & Beleidsplein

Sport verenigt Huizen

sportnota gemeente Huizen 2019-2025

(2019). Sport verenigt Huizen: sportnota gemeente Huizen 2019-2025. Huizen: Gemeente Huizen.

Deze nota beschrijft voor de komende 6 jaar de visie van de gemeente Huizen op sport en bewegen, de doelstellingen en de wijze waarop dat moet gebeuren. Daarbij worden de speerpunten over sport en bewegen uit het coalitieakkoord meegenomen en wordt in de verschillende hoofdstukken aangesloten bij de relevante doelen en activiteiten uit de beleidsnota sociaal domein, het plan van aanpak gezondheidsbevordering en het programma Huizen klimaatneutraal in 2050 als het gaat om verduurzamen van accommodaties.

Uitgever(s): Gemeente Huizen,

Download(s)

Sport verenigt Huizen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid