Visie & Beleidsplein

Blije gezichten

beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025

(2017). Blije gezichten: beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025. Poortugaal: Gemeente Albrandswaard.

De Beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 2017–2025 heeft vier speerpunten, die samen het basisbeleid vormen:

  1. Sterke maatschappelijke organisaties;
  2. Aantrekkelijke en veelzijdige activiteitenomgeving;
  3. Maatschappelijke subsidie; 
  4. Maatschappelijk makelaar. 

Deze nota is een integrale nota op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn, educatie en ontmoeting.

Uitgever(s): Gemeente Albrandswaard,

Download(s)

Blije gezichten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid