Visie & Beleidsplein

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)

Vane, V., & Thijssen, G. (2019). Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDSregeling) stimuleerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2016 t/m 2018 sportverenigingen en -stichtingen te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Alleen investeringen in maatregelen die voldeden aan de criteria van de EDS-maatregelenlijst kwamen in aanmerking voor subsidie. De EDS-evaluatie kent twee doelen. Het eerste doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de EDS-regeling. Om dit inzicht te krijgen is ook gekeken naar de relevantie, bereik en doelbereiking. Deze vijf begrippen staan centraal in deze evaluatie.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Victor Vane
Geert Thijssen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
energiebesparing
sportsubsidies
sportverenigingen
subsidies