Visie & Beleidsplein

Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)

onderzoek lokale uitvoering JOGG-programma's 2018

Slot-Heijs, J.J., & Collard, D.C.M. (2018). Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport): onderzoek lokale uitvoering JOGG-programma's 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut, is het in kaart brengen van de drie programmapijlers van JOGG: de JOGG-aanpak, het programma ‘Gezonde Omgeving’ en Communicatie en Marketing.

In het najaar van 2018 is hiervoor een online vragenlijst onder JOGG-regisseurs uitgezet. Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de vragenlijst die in 2017 onder JOGG- regisseurs is uitgezet. Hierdoor zijn vergelijkingen mogelijk tussen de antwoorden van JOGG-regisseurs uit 2018 en 2017.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
beleidsevaluatie
evaluatie
gemeentelijk beleid
gezondheid
gezondheidsbeleid
jeugd
jongeren
projecten