Visie & Beleidsplein

(Kosten)effectiviteit van twee interventies

Welzijn op recept en Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Kinderen

Suijkerbuijk, A.W.M., Gils, P.F. van, Leenaars, K.E.F., & Polder, J. (2019). (Kosten)effectiviteit van twee interventies: Welzijn op recept en Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Kinderen. Bilthoven: RIVM.

Het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor rekentools die inzicht geven in kosten en baten van preventieve activiteiten op het snijvlak van zorg, gemeente en welzijn. 

Twee interventies worden nader verkend: 

  • De aanpak van overgewicht bij kinderen;

RIVM concludeert dat landelijk gezien een rekentool geldstromen inzichtelijk kan maken en structuur kan aanbrengen in de financiering van het grijze gebied tussen zorg en welzijn. Maar ook daarvoor is eerst meer kennis nodig over de effectiviteit van de interventie.

VWS heeft RIVM ook gevraagd wat de beste maatregel is om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Hoewel verschillende interventies voeding, beweging en gedrag combineren, variëren ze nogal in opzet en effectiviteit. Zo zijn er interventies voor thuis en op school. Ook verschillen de resultaten. Om te kunnen zeggen welk type het meest effectief is, is uitgebreid literatuuronderzoek nodig.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

(Kosten)effectiviteit van twee interventies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anita Suijkerbuijk
P.F. van Gils
Karlijn Leenaars
Johan Polder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
interventies
kosten-batenanalyse
welzijn