Visie & Beleidsplein

De SROI van sport en bewegen in Amersfoort

resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

(2019). De SROI van sport en bewegen in Amersfoort: resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten. Rotterdam: Rebel.

Rebel en het Mulier Instituut hebben in opdracht van de Gemeente Amersfoort een inschatting gemaakt van de SROI van sport en bewegen in Amersfoort.

Uitgever(s): Rebel, Mulier Instituut,

Download(s)

De SROI van sport en bewegen in Amersfoort

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Social Return on Investment
kosten-batenanalyse
lichaamsbeweging
lokaal beleid
sport (algemeen)