Visie & Beleidsplein

Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond

sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029

(2019). Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond: sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029. Hoofddorp: Gemeente Haarlemmermeer.

In de nieuwe visie staat dat de voorwaarden en voorzieningen voor mensen die al sporten in stand blijven. Ook zoekt de gemeente nieuwe mogelijkheden om mensen die nog niet aan het bewegen zijn, zover te krijgen dat zij dat gaan doen. Aan maatschappelijke instellingen wordt bijvoorbeeld gevraagd om mensen (meer) bewust te maken van het belang van bewegen. De visie sluit aan op bestaande doelen voor het sociaal domein, volksgezondheid en welzijn, zoals het verminderen van eenzaamheid.

In deze nota is sporten en bewegen gekoppeld aan het concept van positieve gezondheid.

Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer,

Download(s)

Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid