Visie & Beleidsplein

Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023

provinciaal beleid op 8 thema's

Vliet, W. van (2019). Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023: provinciaal beleid op 8 thema's. Den Haag: Platform 31.

Platform31 maakte samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) een thematisch overzicht van de provinciale collegeprogramma’s. Dit overzicht biedt de mogelijkheid om de concrete beleidsvoornemens van de provincies op 8 thema’s en 31 subthema’s te vergelijken.

Bij de samenstelling hebben we per provincie de belangrijkste concrete beleidsvoornemens op een rij gezet binnen de zeven kerntaken van de provincies:

  1. Ruimtelijke ontwikkeling, Water en Wonen
  2. Vitaal Platteland
  3. Mobiliteit
  4. Klimaat en Energie
  5. Regionale economie
  6. Cultuur (met onderdeel Sport)
  7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

Uitgever(s): Platform 31, IPO Interprovinciaal Overleg,

Download(s)

Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wessel van Vliet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provinciaal beleid
sportbeleid
verkeer en vervoer