Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Gouda

een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019 - 2035)

Schadenberg, B., & Brus, J. (2019). Ruimte voor sport in Gouda: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019 - 2035). Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Gouda de beschikbare ruimte voor de georganiseerde binnen- en buitensport in de gemeente onderzocht.

In het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende data, zoals reserveringsoverzichten van binnensportaccommodaties, bevolkingsprognoses en recente (landelijke) trends in de sportdeelname.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Het aanbod aan binnensportaccommodaties in Gouda schiet tekort voor de behoefte vanuit de georganiseerde binnensport. Uitbreiding van het aanbod aan binnensportaccommodaties met sporthal De Tobbe en sportzaal Westergouwe is in lijn met landelijke richtlijnen, en met de uitkomsten van de bezettingsanalyses en de gebruikersbevraging.
  • In Gouda staan veel gymzalen. Gelet op de taakstelling die de gemeente heeft voor het bewegingsonderwijs, en de beperkte functionaliteit van gymzalen voor de (georganiseerde) binnensport, is het mogelijk om dit aanbod aan te passen.
  • Op drie sportparken in Gouda is sprake van een tekort aan voetbalvelden. De verwachting is dat deze tekorten stand houden.
  • In Gouda is sprake van een relatief hoge druk op de tennisbanen in vergelijking et vergelijkbare gemeenten en het landelijk gemiddelde.
  • De hockeyvereniging heeft voldoende ruimte tot haar beschikking, nu en in de toekomst.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Gouda: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019 - 2035)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Jeroen Brus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportaccommodaties
sporthallen
sportinfrastructuur