Visie & Beleidsplein

Contributiemonitor 2018/2019

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de, & Schoemaker, J. (2019). Contributiemonitor 2018/2019: contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport. Utrecht: Mulier Instituut.

De Contributiemonitor 2018/2019 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) geeft inzicht in de contributies van 1.784 verenigingen in acht verschillende sporten (atletiek, handbal, hockey, volleybal, voetbal, golf, tafeltennis en handboogschieten).

Bij de eerste vijf sporten zijn vergelijkingen mogelijk met eerdere metingen, de gemiddelde contributiehoogte bij de laatste drie sporten is voor het eerst vastgesteld. Verder zijn de toegangsprijzen van 263 zwembaden, 22 ijsbanen, 39 klim- en boulderhallen en loopevenementen geregistreerd en geanalyseerd. De bondsafdrachten zijn geïnventariseerd en de contributie-inkomsten van sportbonden zijn geanalyseerd. Tot slot wordt een overzicht geboden van de verschillende vormen van contributieheffing die sportverenigingen hanteren.

De belangrijkste uitkomsten van de Contributiemonitor 2018/2019 zijn:

  • De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij atletiek-, handbal-, hockey-, voetbal- en volleybalverenigingen volgt de inflatie. Bij hockey stijgt de contributie gemiddeld iets sneller dan de inflatie (+ 2% voor senioren en + 3% voor junioren), terwijl bij atletiek, handbal en volleybal de contributiestijging van senioren iets achterblijft op de inflatie.
  • Bij de acht onderzochte sporten betalen leden van golfclubs gemiddeld de hoogste contributie (senioren € 914), gevolgd door hockey (senioren € 299). De contributie voor senioren bij handboogschietverenigingen (€ 151) en atletiekverenigingen (€ 175) is relatief laag.
  • De contributies voor pupillen liggen - op hockey en handboogschieten na - rond de 130 euro. De contributie voor hockeypupillen is aanmerkelijk hoger: gemiddeld 211 euro. Handboogschietverenigingen hebben voor pupillen de laagste contributie: gemiddeld 98 euro.
  • Volwassenen betalen voor een toegangskaartje bij zwembaden gemiddeld 5,11 euro en bij ijsbanen gemiddeld 7,29 euro.
  • De gemiddelde toegangsprijs voor volwassenen om één keer te klimmen is 12,50 euro en voor boulderen 10,29 euro.
  • De gemiddelde bondsafdracht voor senioren is 28 euro. Voor junioren is dit 19 euro en voor pupillen 15 euro.
  • Bijna de helft van de inkomsten van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden betrof in 2017 contributie-inkomsten (46%). In 2009 bedroeg dit aandeel nog circa een derde (31%).

Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),

Download(s)

Contributiemonitor 2018/2019: contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen Davids
Paul Hover
Willem de Boer
Jelle Schoemaker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
financiering
monitors
sportverenigingen
toegankelijkheid