Visie & Beleidsplein

Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023

analyse van het sportbeleid van de Nederlandse provincies

Reitsma, M., & Hoekman, R.H.A. (2019). Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023: analyse van het sportbeleid van de Nederlandse provincies. Utrecht: Mulier Instituut.

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de provinciale coalitieakkoorden te analyseren op aandacht voor sport. In het voorjaar van 2019 vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. In het voorjaar en de zomer daaropvolgend hebben alle provincies een bestuur gevormd en een coalitieakkoord opgesteld waarin de ambities en plannen voor de komende bestuursperiode (2019-2023) worden beschreven.

In dit onderzoek worden de opgestelde coalitieakkoorden geanalyseerd. Zo wordt er meer inhoudelijk inzicht gegeven in de aandacht voor sport op provinciaal niveau en de ontwikkeling hierin op basis van eerdere beleidsdocumenten.

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, alle twaalf provincies aandacht hebben voor sport in hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2019-2023. Nieuwe ambities gaan voornamelijk over onderwerpen die landelijk en lokaal de afgelopen tijd meer aandacht hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van sportvastgoed, de sportieve buitenruimte en kwetsbare groepen met mindere toegang tot sport en bewegen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provinciaal beleid
provincies
sportakkoorden