Visie & Beleidsplein

Sport in de spotlights

een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke waarde van hostcityschap van de Nationale Sportweek

Manders, G. (2019). Sport in de spotlights: een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke waarde van hostcityschap van de Nationale Sportweek. Arnhem: NOC*NSF.

De Nationale Sportweek is een sportpromotiecampagne georganiseerd door NOC*NSF. Het doel van de Nationale Sportweek is om sport te promoten en mensen te inspireren tot bewegen. De Nationale Sportweek werkt met hostcity’s; gemeenten die tegen betaling centraal staan gedurende het evenement. Het ontbreekt hen echter aan kennis wat het hostcityschap voor de gemeente/regio oplevert.

Het doel binnen het onderzoek is om aan de projectleidster van de Nationale Sportweek aanbevelingen te doen voor het aanduiden en vergroten van de maatschappelijke waarde van het hostcityschap van de Nationale Sportweek voor gemeenten/regio’s.

Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke waarde van het hostcityschap van de Nationale Sportweek voor gemeenten/regio’s vooral ligt in de bijdrage aan sportparticipatie en gezondheid die het levert. De Nationale Sportweek is een impuls gebleken op het gebied van deelname aan sportverenigingen en het in beweging krijgen van mensen. Daarnaast blijkt de Nationale Sportweek ook een bijdrage geleverd te hebben aan de versterking van het imago van gemeenten/regio’s. Zij hebben het hostcityschap aangegrepen om zichzelf te positioneren als sportstad.

Het onderzoek heeft NOC*NSF inzichten verschaft in de maatschappelijke waarde die het hostcityschap van de Nationale Sportweek biedt aan gemeenten/regio’s.

Om gemeenten te informeren over de waarde van de Nationale Sportweek, onder andere op het gebied van verhoogde deelname aan sportverenigingen en imagoverbetering van de gemeente/regio, is er voor gekozen om dit aan te duiden door middel van een infographic gebaseerd op de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Daarnaast lijkt er ook nog winst behaald te kunnen worden in het vergroten van de waarde van de Nationale Sportweek. Door middel van het bieden van meer ondersteuning aan gemeenten/regio’s in de promotie van de Nationale Sportweek en het herinvesteren van middelen kan de maatschappelijke waarde van het evenement in de toekomst worden vergroot.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Sport in de spotlights : een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke waarde van hostcityschap van de Nationale Sportweek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Glenn Manders

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
gemeenten
maatschappelijke effecten
sportevenementen
sportstimulering