Visie & Beleidsplein

Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht

vraag-aanbodanalyse naar formele binnen- en buitensportaccommodaties

Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Schadenberg, B. (2019). Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht: vraag-aanbodanalyse naar formele binnen- en buitensportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Utrecht wenst, gegeven de groei van de stad en de ontwikkelingen in het sportlandschap, grip te blijven houden op veranderingen in de behoefte aan sportruimte. In dit rapport worden de huidige en toekomstige behoefte (in 2025, 2030 en 2040) aan formele binnen- en buitensportaccommodaties in beeld gebracht.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken, beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, waar in hoofdstukken 4 tot en met 7 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 8 worden de resultaten uit voorgaande hoofdstukken in relatie met elkaar gebracht en aanbevelingen gegeven.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht: vraag-aanbodanalyse naar formele binnen- en buitensportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportinfrastructuur
toekomst
vitale sportaanbieders