Visie & Beleidsplein

Doortrappen

eindrapport vooronderzoek

Balk, L., Lindert, C. van, & Collard, D.C.M. (2020). Doortrappen: eindrapport vooronderzoek. Utrecht: Mulier Instituut.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft samen met ouderen, professionals en lokale partners een vernieuwende aanpak ontwikkeld, genaamd Doortrappen.

Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Het programma wil ouderen bewust maken van het onderwerp fietsveiligheid door het thema bespreekbaar te maken op plekken waar ouderen al zijn en hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag.

Het programma wordt inmiddels op verschillende plaatsen in het land ingezet. De ambitie is het programma Doortrappen verder te laten groeien, zowel inhoudelijk (wat werkt goed) als in omvang (deelname van meer provincies en gemeenten) en om meer bekendheid te genereren onder professionals en consumenten.

Het ministerie van I&W en het landelijke programmabureau Doortrappen hebben daarom behoefte aan inzicht in de voortgang en de resultaten van Doortrappen, de wijze waarop dit nu en in de toekomst kan worden gemeten en de manier waarop de daaruit verkregen kennis (direct) kan bijdragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van Doortrappen.

Het Mulier Instituut voert in opdracht van het ministerie van I&W tussen 2019 en 2021 een monitor en actie ondersteunende evaluatie uit van Doortrappen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Doortrappen. Eindrapport vooronderzoek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lisanne Balk
Caroline van Lindert
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
fietsen
gemeenten
ministeries
ouderen
verkeersveiligheid