Visie & Beleidsplein

De persoonlijke betekenis en maatschappelijke waarde van topsport voor niet-volgers

een verkennende studie onder mensen die geen sport volgen in de media

Elling, A., Balk, L., & Gutter, K (2020). De persoonlijke betekenis en maatschappelijke waarde van topsport voor niet-volgers: een verkennende studie onder mensen die geen sport volgen in de media. Utrecht: Mulier Instituut.

In het in 2019 door het ministerie van VWS en diverse maatschappelijke partners gesloten deelakkoord Topsport die inspireert! staat het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport centraal. Ingezet wordt onder meer op het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport door het verder vergroten van het aandeel mensen dat topsport via de media volgt.

De bevindingen van deze verkennende studie, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS, laten zien dat er grote verschillen bestaan in de betekenis van topsport voor mensen.

Voor de meerderheid van de bevolking biedt topsport belangrijke persoonlijke betekenissen en zij onderkennen ook de inspirerende, maatschappelijke waarde van topsport.

Ongeveer een op de drie Nederlanders volgt niet of nauwelijks topsport via de media omdat het hen eenvoudigweg niet interesseert. Onder deze groep is nog steeds een aanzienlijk deel positief over de maatschappelijke waarde van topsport, maar plaatst tevens een substantiële groep vraagtekens bij de positieve maatschappelijke waarde van topsport.

De uitkomsten van deze verkennende studie laten alleen zien hoe groot het aandeel niet-volgers is en hoe zij tegen topsport aankijken. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of en hoe het mogelijk is om het aandeel niet-volgers, inclusief topsportcritici, in de samenleving te verkleinen en onder hen de inspirerende waarde van topsport, via de media te vergroten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De persoonlijke betekenis en maatschappelijke waarde van topsport voor niet-volgers: een verkennende studie onder mensen die geen sport volgen in de media

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Lisanne Balk
Kirsten Gutter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke effecten
media
social media
topsport