Visie & Beleidsplein

Meer bewegen

doorverwijzing naar beweegactiviteiten door eerstelijnszorgverleners

Schurink-van 't Klooster, T.M., Loyen, A., & Proper, K. (2020). Meer bewegen: doorverwijzing naar beweegactiviteiten door eerstelijnszorgverleners. TSG 98 (pp. 35-42)

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het doorverwijzen van eerstelijnszorgverleners naar beweegactiviteiten en de redenen voor het (niet) doorverwijzen van patiënten/cliënten naar beweegactiviteiten. In interviews zijn huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gevraagd naar redenen voor het wel/niet doorverwijzen naar beweegactiviteiten en de benodigdheden om (vaker) te verwijzen. Eerstelijnszorgverleners verwijzen dus voornamelijk mensen met gezondheidsproblemen door en er is minder aandacht voor bewegen ten behoeve van primaire preventie. De belangrijkste redenen waarom eerstelijnszorgverleners niet doorverwijzen hangen samen met een beperkte motivatie, de financiële situatie van patiënten en gebrek aan tijd tijdens het consult. Om vaker door te verwijzen hebben zorgverleners behoefte aan een passend en betaalbaar beweegaanbod voor alle doelgroepen.

Uitgever(s): Springer,

Download(s)

Meer bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

T. Schurink-van 't Klooster
Anne Loyen
Karin Proper

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
eerstelijnszorg
huisartsen
jeugdgezondheidszorg
lichaamsbeweging
praktijkondersteuners huisartsenzorg