Visie & Beleidsplein

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort

inzicht in de capaciteit van en vraag naar zwemwater nu en in de toekomst (2024-2030)

Floor, C., & Hoekman, R.H.A. (2019). Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort: inzicht in de capaciteit van en vraag naar zwemwater nu en in de toekomst (2024-2030). Utrecht: Mulier Instituut.

Om het beleidskader Sport te actualiseren wil de gemeente Amersfoort beschikken over informatie over de zwemwatercapaciteit en de zwemwaterbehoefte in de gemeente Amersfoort.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier onderzoek wordt inzicht gegeven in het aanbod van en de vraag naar zwemwater in de gemeente Amersfoort.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt inzicht gegeven in relevante prognoses en ontwikkelingen op het gebied van zwemwaterbehoefte. Hoofdstuk 3 gaat in op het aanbod aan zwemwater in Amersfoort. Hoofdstuk 4 bevat de kwantitatieve berekeningen om inzicht te geven in de zwemwaterbehoefte in Amersfoort. In hoofdstuk 5 wordt meer inzicht gegeven in de verzorgingsgebieden van de Amersfoortse zwembaden. Hoofdstuk 6 gaat in op de huidige situatie in de zwembaden door inzicht te geven in bezoekaantallen en programmering. Vervolgens volgt in hoofdstuk 7 meer inzicht in de kwalitatieve behoefte aan zwemwater op basis van input van zwembadmanagers, sportverenigingen en andere gebruikers van de Amersfoortse zwembaden. Hoofdstuk 8 richt zich op de tariefstelling van de zwembaden. Tot slot volgt in hoofdstuk 9 een samenvatting en conclusie van het onderzoek.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort: inzicht in de capaciteit van en vraag naar zwemwater nu en in de toekomst (2024-2030)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corry Floor
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnenzwembaden
buitenzwembaden
gemeentelijk beleid
gemeentelijke zwembaden
zwembaden
zwemmen
zwemwater