Visie & Beleidsplein

Sport & bewegen

meedoen is winnen

gemeente Tilburg

(2019). Sport & bewegen: meedoen is winnen, gemeente Tilburg. Tilburg: Gemeente Tilburg.

Deze visie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente de komende jaren wil door ontwikkelen in het veld van sport en bewegen. Dit hebben we opgedeeld in drie pijlers, te weten:

  • Voorkomen en activeren; 
  • Ruimte benutten en creëren; 
  • Om trots op te zijn.

Uitgever(s): Gemeente Tilburg,

Download(s)

Sport & bewegen

Download PDF

Bijlage sportnota Tilburg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid