Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Noordenveld

sportaccommodaties, openbare ruimte en verenigingen

Schadenberg, B., Floor, C., Hoeijmakers, R., & Hoekman, R.H.A. (2019). Ruimte voor sport in Noordenveld: sportaccommodaties, openbare ruimte en verenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Noordenveld wil een lokaal akkoord sport en bewegen sluiten met een breed scala aan partijen, conform de oproep van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hiertoe heeft de gemeente behoefte aan een objectief kader om toekomstige investeringen tegen af te kunnen zetten. In opdracht van de gemeente Noordenveld heeft het Mulier Instituut onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sport- en beweegruimte. Aanvullend worden inzichten gegeven in het functioneren van de sportverenigingen.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportruimte, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het zwemwater. De openbare ruimte wordt in hoofdstuk 6 behandeld. In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste uitkomsten van de lokale verenigingsmonitor opgenomen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Noordenveld: sportaccommodaties, openbare ruimte en verenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Corry Floor
Resie Hoeijmakers
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
maatschappelijke betrokkenheid
openbare ruimte
sportaccommodaties
sportverenigingen
zwembaden