Visie & Beleidsplein

Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025

Boogaart, E. van den (2019). Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025. Maasbracht: Gemeente Maasgouw.

De algemene visie van deze nota is: de gemeente Maasgouw wil haar inwoners blijven stimuleren om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten/ bewegen door een samenhangend sportaanbod te ontwikkelen in overleg met de verenigingen en in samenwerking tussen de verenigingen en andere aanbieders, gericht op de verschillende leeftijdsfases en fysieke mogelijkheden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de strategische doelstelling uit het sociaal domein en de pijlers voor de positieve gezondheid. 

Uitgever(s): Gemeente Maasgouw,

Download(s)

Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ellen van den Boogaart

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid