Visie & Beleidsplein

De SROI van sporten en bewegen

Hover, P. (2020). De SROI van sporten en bewegen. https://tpedigitaal.nl/artikel/de-sroi-van-sporten-en-bewegen.

Overheden zetten sport als middel in om wenselijke externe effecten te stimuleren en negatieve externe effecten tegen te gaan. Ook andere organisaties en sporters geven geld uit vanwege sportactiviteiten. Echter: hoe verhouden de kosten voor sporten zich tot de maatschappelijke opbrengsten?

In deze bijdrage voor het vaktijdschrift TPEdigitaal staat die vraag centraal. Het artikel is gebaseerd op onderzoek van Rebel en het Mulier Instituut, in opdracht van Kenniscentrum Sport. Met toepassing van de SROI-methode is gepoogd de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en opbrengsten van sporten en bewegen zo goed mogelijk in te schatten.

Uitgever(s): TPEdigitaal,

Download(s)

De SROI van sporten en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Social Return on Investment
economie
investeringen
kosten
kosten-batenanalyse
maatschappelijke effecten