Visie & Beleidsplein

Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019

Slot-Heijs, J.J., Gutter, K, Dellas, V., Balk, L., Poel, H. van der, & Collard, D.C.M. (2020). Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage zijn de belangrijkste ontwikkelingen, de groei van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en de aanpak binnen de JOGG-gemeenten in de afgelopen periode (20152019) in beeld gebracht om te laten zien welke resultaten zijn behaald.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van registraties, vragenlijsten onder JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers en interviews met (oud-)medewerkers en JOGG-gemeenten. De terugblik is in opdracht van JOGG uitgevoerd door het Mulier Instituut

Enkele bevindingen zijn:

In de periode 2015-2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht. Gemeenten worden gestimuleerd om vanuit de omgevingen samenwerkingen te zoeken met relevante beleidsterreinen en betrokkenen. Ook heeft JOGG in de afgelopen jaren de ondersteuningsstructuur aan JOGG-gemeenten verder geprofessionaliseerd op basis van kennis en ervaringen.

Daarnaast is het bereik van JOGG van 2015 tot 2019 flink gegroeid, met als resultaat onder andere dat in 2019 ongeveer 40 procent van de Nederlandse gemeenten bij JOGG is aangesloten, 1,2 miljoen kinderen en jongeren potentieel worden bereikt, bijna 1.700 verenigingen bij Team:Fit zijn aangesloten en 20 procent van de scholen een Gezonde Schoolvignet Voeding of Bewegen en Sport heeft, met name in JOGG-gemeenten.

JOGG heeft in de afgelopen een stevig netwerk met kennis-, bedrijfs- en maatschappelijke partners en organisaties opgebouwd en veel samenwerkingsverbanden opgezet.

JOGG werkt binnen programma’s en initiatieven met steeds meer partners en organisaties samen aan een gezonde omgeving, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Het rapport sluit af met een beschouwing en aandachtspunten voor de toekomst.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Kirsten Gutter
Vicky Dellas
Lisanne Balk
Hugo van der Poel
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
beleidsevaluatie
evaluatie
gezonde leefstijl
jongeren
lichaamsgewicht
overgewicht
preventie
projecten