Visie & Beleidsplein

Lokale sportakkoorden

(2020). Lokale sportakkoorden. Den Haag: Ministerie VWS.

Dit factsheet heeft aandacht voor: wie zijn de ondertekenaars van de lokale sportakkoorden? Wat zijn de meest genoemde thema's in de lokale akkoorden en is er afstemming op andere gemeentelijke beleidsterreinen in deze akkoorden?

De factsheet is gebaseerd op de studie 'Tussenstand lokale sportakkoorden. Procesevaluatie en inhoudsanalyse. Deze rapportage is opgesteld door het Mulier Instituut, met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Klik hier voor de volledige rapportage.  

Uitgever(s): Ministerie VWS,

Download(s)

Infographic Lokale Sportakkoorden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportakkoorden