Visie & Beleidsplein

Akkoord?!

besturen met akkoorden als evenwichtskunst

(2020). Akkoord?!: besturen met akkoorden als evenwichtskunst. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Besturen met akkoorden is in deze tijd van politieke versnippering en complexe vraagstukken een onmisbaar instrument. Het is niet mogelijk effectief beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak zonder akkoorden te sluiten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in dit adviesrapport. In het advies heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur het proces van een aantal akkoorden geanalyseerd en tien aanbevelingen geformuleerd om dit proces te optimaliseren.

Uitgever(s): Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB),

Download(s)

Akkoord?!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
sportakkoorden