Visie & Beleidsplein

Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023

gemeente Meppel

(2019). Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023: gemeente Meppel. Meppel: Gemeente Meppel.

Met dit beleidsplan voor de komende jaren (2020-2023) is door gemeente Meppel een nieuwe benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport gekozen. De elementen van deze nieuwe benadering zijn:

  1. Een andere manier van benaderen: positieve gezondheid.
  2. De relatie met het sociaal domein: versterken van de kracht van de samenleving en inzetten op preventie.
  3. Interne integraliteit: samenhang tussen gezondheid, bewegen en sport.
  4. Externe integraliteit: samenhang met andere beleidsterreinen.

Uitgever(s): Gemeente Meppel,

Download(s)

Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid