Visie & Beleidsplein

Venlo.fit.sportvisie 2030

(2019). Venlo.fit.sportvisie 2030. Venlo: Gemeente Venlo.

De hoofddoelstelling voor het beleidsterrein sport en bewegen luidt : ‘Het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners.’ De gemeente heeft ambities op vier terreinen: bewegen van de jeugd, iedereen moet kunnen sporten en bewegen (ook kwetsbare inwoners en ouderen), sportverenigingen moeten ondersteund en de openbare ruimte moet beter benut.

Uitgever(s): Gemeente Venlo,

Download(s)

Venlo.fit.sportvisie 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid