Visie & Beleidsplein

Mensen voorop

beleidsplan sociaal domein

(2018). Mensen voorop: beleidsplan sociaal domein. Barneveld: Gemeente Barneveld.

Het gaat in dit beleidsplan sociaal domein om (het groeien naar) zelf- & samenredzaamheid en om (kunnen) meedoen. Dit is dus niet beperkt tot jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en bijstand & re-integratie. Ook voor- en vroegschoolse educatie, sporten & bewegen, schuldhulpverlening en culturele activiteiten behoren tot het sociaal domein. Door alle activiteiten in het sociaal domein mee te nemen in dit beleidsplan ontstaat er meer integraliteit en kunnen maatschappelijke opgaven beter worden gerealiseerd.

Uitgever(s): Gemeente Barneveld,

Download(s)

Mensen voorop

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sociaal beleid
sportbeleid