Visie & Beleidsplein

‘Sport, daar geef je om’ en vrijwillige bijdragen aan sport

Felix, S., Bekkers, R., & Verkaik, D. (2017). ‘Sport, daar geef je om’ en vrijwillige bijdragen aan sport. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, Werkgroep Filantropische Studies.

In augustus 2014 lanceerden NOC*NSF, Eredivisie en KNVB de publiekscampagne ‘Sport, daar geef je om’. Het doel van de campagne was om het Nederlands publiek meer bekend te maken met de mogelijkheden om te geven aan sport. Lokale verenigingen en sportbonden werden gestimuleerd en in staat gesteld aan de slag te gaan met campagnemateriaal dat met een toolkit op maat te maken was voor de eigen organisatie. Hierbij ging het om acties waarin de sport zowel om incidentele als geplande giften vraagt, en om zowel giften bij leven als om nalatenschappen. De initiatiefnemers van de campagne willen graag de verandering in het geefgedrag aan sport onder de Nederlandse bevolking meten om de effecten van de campagne te evalueren.

In deze eindrapportage wordt de stand van zaken beschreven in het geefgedrag aan sport en recreatie na twee jaar.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Werkgroep Filantropische Studies,

Download(s)

‘Sport, daar geef je om’ en vrijwillige bijdragen aan sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Suzanne Felix
René Bekkers
Dave Verkaik

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

donaties