Visie & Beleidsplein

Sportdeelname Zaanstad 2019

ontwikkelingen rond sport en bewegen

Heijnen, E., & Dool, R. van den (2020). Sportdeelname Zaanstad 2019: ontwikkelingen rond sport en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan actuele informatie over de sportdeelname van haar burgers. Het doel is om input te hebben voor de nieuwe sportvisie van de gemeente Zaanstad.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Zaanstad wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe informatie. Waar mogelijk worden de uitkomsten van Zaanstad vergeleken met landelijke cijfers of met gegevens van relevante andere gemeenten.

Leeswijzer: het rapport gaat eerst in op de sportdeelname en recreatieve activiteiten om te bewegen. Daarna volgen een aantal details van de sportdeelname: sportfrequentie, sportverband en lidmaatschap. Vervolgens gaat het onderzoek dieper in op een aantal thema’s, namelijk motieven en belemmeringen, gebruik elektronische hulpmiddelen voor sporten en bewegen, sportorganisaties, sportaccommodaties, bezettingsgraad, bekendheid sportaanbod en betrokkenheid bij de sportvereniging (vrijwilligerswerk). Als laatste volgen de maatregelen die gemeenten kunnen nemen om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname Zaanstad 2019: ontwikkelingen rond sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eva Heijnen
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
lokaal beleid
sportbeoefening
sporthallen
sportinfrastructuur
sportverenigingen