Visie & Beleidsplein

Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière

1-meting monitoring TeamNL@work (NOC*NSF)

Dopheide, M., & Elling, A. (2020). Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière: 1-meting monitoring TeamNL@work (NOC*NSF). Utrecht: Mulier Instituut.

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om, in nauwe samenwerking met NOC*NSF, het project TeamNL@work van 2017 tot en met 2019 te monitoren.

TeamNL@work is een programma van NOC*NSF, dat zich richt op de begeleiding van (oud-)topsporters bij de overstap van topsporter naar een volgende carrière.

Het doel van dit onderzoek is om een adequaat beeld te krijgen van de ervaringen van de diverse groepen betrokkenen rondom de transitie van topsporters naar een volgende carrière en in hoeverre het project TeamNL@work hierbij een ondersteunende rol speelt.

De benodigde gegevens voor deze 1-meting zijn verzameld tussen 4 maart en 15 april 2019 via online vragenlijsten, die door 94 voormalig topsportstatushouders (49 oud-topsporters en 45 topsporters zonder status), 367 huidige topsporters met een status (A, HP, selectie) en 136 topsportcoaches zijn ingevuld.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Het aandeel topsporters dat gebruik maakte van het programma TeamNL@work steeg van 6 procent in 2017 naar 40 procent in 2019. Een ruime meerderheid van de topsporters (80%) is erg tevreden over deze ondersteuning en raden het traject sterk aan.
  • Voor twee derde van de oud-topsporters was de beëindiging van hun topsportcarrière grotendeels vrijwillig. Niettemin heeft een zelfde aandeel moeite (gehad) met de overstap naar een andere invulling van hun leven. Een op de drie oud-topsporters vond de carrièrebeëindiging lastiger dan vooraf gedacht.
  • Eén op de vijf topsporters is nog helemaal niet bezig met de overstap naar een volgende maatschappelijke carrière (studie/werk).
  • Ruim de helft van de topsporters met een selectiestatus (57%) ervaart het huidige inkomen als onvoldoende om financieel rond te komen.
  • De meeste topcoaches zien de combinatie van topsport met studie/werk gericht op een volgende carrière als een gedeelde verantwoordelijkheid van de topsporter zelf, de coach en de bond/ NOC*NSF.
  • Topsporters met een status beoordelen de rol van de coach in de combinatie topsport met studie/werk vaker als stimulerend (36%) dan topsporters zonder status (11%) en oud-topsporters (15%). Topcoaches zelf beoordelen hun eigen rol beduidend positiever.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière: 1-meting monitoring TeamNL@work (NOC*NSF)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marit Dopheide
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
coaches
statushouders
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportloopbaan