Visie & Beleidsplein

Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

routekaart gemeenten (2020)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2020). Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed: routekaart gemeenten (2020). Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze routekaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is ook hier het Klimaatakkoord: het reduceren van de CO-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt.

Omdat de meerderheid van de sportaccommodaties in Nederland in eigendom is van gemeenten, zal dus ook de sportsector baat hebben bij een gemeentelijke, integrale aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. In de Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk vastgoed is dan ook aandacht voor de samenhang met de andere sectorale routekaarten, waaronder die van sport.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Download(s)

Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
gemeenten
sportaccommodaties